our Story

About us

SWAIR was born in 2018 some 35,000 feet above the earth. For years I had been living between Germany and the West of Ireland. It was during these regular flights, that I began sketching my first designs for modern traditional jewellery. My time abroad led to a greater appreciation of my Irish heritage and the beauty of Connemara.

The digital world offers the opportunity to merge traditional craft with modern production methods.

The inspiration is always Ireland and home.

SWAIR Designs are inspired by Irish history, nature and Northern European symbolism, however, we love to collaborate with our customers to design their perfect accessory.

At SWAIR, we customise jewellery to suit your style. Choose from our bespoke design range or contact us to discuss creating your own unique piece.

Tháinig SWAIR ar an saol in 2018 thart ar 35,000 os cionn an domhain. Le blianta, tá mé i mo chónaí idir an Ghearmáin agus Iarthar na hÉireann. Le linn cheann de na heitiltí rialta sin a thosaigh mé ag sceitseáil na chéad dearaí do sheodra nua-aimseartha traidisiúnta. Mar gheall ar an am a chaithim thar lear, mhéadaigh mo mheas ar m’oidhreacht Éireannach agus ar áilleacht Chonamara.

Tugann an saol digiteach deis chun an cheardaíocht thraidisiúnta a nascadh le modhanna nua-aimseartha táirgthe.

Éire agus an baile an inspioráid a bhíonn agam i gcónaí.

Tá Dearaí SWAIR bunaithe ar stair na hÉireann, ar an nádúr agus ar shiombalachas Thuaisceart na hEorpa, cé gur breá linn comhoibriú lenár gcustaiméirí chun na hoiriúintí is fearr leo féin a dhearadh.

Ag SWAIR cuirimid an seodra in oiriúint don stíl atá agat féin. Roghnaigh as ár réimse saincheaptha nó déan teagmháil linn chun plé a dhéanamh faoi do shaothar pearsanta féin a chruthú.